מושג פשוט בעל משקל כבד, מהימנות, מהי?

מאז ומעולם נחשבה מהימנות כאבן יסוד באופיו של אדם במחיצתו אנו מבקשים להיות.

במסגרת מניעת מעילות והונאות בארגון תופס חלק אינטגרלי הליך המהימנות המבוצע למועמדים לקבלה למקום העבודה במטרה לאתר מבעוד מועד את הסיכונים אליהם עשוי להיחשף הארגון בהתקשרות עם גורמים לא מהימנים.

על פרשת אתי אלון מהבנק למסחר, מעילת הענק בחברת התקשרות yes, דלף המידע מבנק לאומי וכדומה דובר רבות, אך מהם באמת הכלים העומדים לרשות מעסיק ע"מ להגן על עצמו מפני סיכונים אלו? וכיצד לאפשר סינון מועמדים אפקטיבי שימנע את הסיכון?

מה רמת הסיכון והחשיפה הקיימים בתפקיד אליו מיועד המועמד.

סביבת המועמד, מידת הקשר של המועמד לגורמי פשיעה, קרובים וחברים בעלי התמכרויות קשות להימורים, סמים או אלכוהול, קשר עם עובדים בחברות מתחרות וכדומה.

עברו של המועמד, מידת אמינותו, התמכרויות, עברו הפלילי בכלל ועברו הפליליי בתחום בו מועסק בפרט, אותנטיות קורות חייו, קשיים כלכליים, וכדומה.

בציר הזמן בהעסקת עובד קיימים שלושה שלבי מהימנות בהם יש להתמקד לצורך יצירת מנגנון מהימנות אפקטיבי:​

מטרת הבדיקה היא לאתר נתונים חריגים הן בדמות המגויס והן בסביבתו אשר עשויים לסכן את הארגון. ( לדוגמא: מועמד לתפקיד מנהל שיווק בחברת היי-טק אשר חשוף למידע רגיש ולו בת זוג אשר עובדת באותו התפקיד בחברה המפתחת מוצרים מתחרים)

לאחר גיוס העובד מקודם הוא לתפקיד במסגרתו מקבל הרשאה לחתימה על המחאות, הוצאת מזומן, גישה לסחורה יקרת ערך וכדומה.

בהתאם לאופי התפקיד- ותק העובד כמו גם הכרתו את מערכות הארגון ואת אופן פעולותיו יוצרות בידיו ידע וכוח בנוגע לארגון, שינוי נסיבותיו הסביבתיות של העובד עלולות להשפיע עליו לצורך שימוש לרעה בידע הנצבר ( כך לדוגמא: מנהל חשבונות אשר כעבור 7 שנות עבודתו בחברה נקלע לקשיים כלכליים חמורים כתוצאה מהתמכרות להימורים עשוי להוות סיכון ממשי בתפקיד הספציפי שלו)

מרכיבי הליך המהימנות:

uכחלק  בקרת מניעת הונאות בתהליכי הארגון מבוצע מיפוי לרמת החשיפה והסיכון שבכל תפקיד ומשרה. המיפוי מבוצע באמצעות סקירת המשרות, תחומי אחריות, הרשאות, אמצעי בקרה וחלוקת אחריות. לצד כל תפקיד נקבע סל בדיקות מהימנות אשר נדרש לביצוע בעת גיוס מועמדים לתפקיד כך שמחד תפקידים שבמהותם אינם מהווים סיכון גבוה לארגון ייהנו מסל בדיקות מהימנות תואם, ומאידך, תפקידים בעלי רגישות גבוהה ידרשו לסל בדיקות מהימנות שונה ההולם את הסיכון הגלום בתפקיד.

מרכיבי הליך המהימנות:

בדיקת אותנטיות קו"ח, איתור ממליצים וקבלת חוות דעת אותנטיות, רקע משפטי, פלילי ומעורבות משמעותית עם החוק

המבוצע באמצעות מענה על שאלון לצורך איתור ממצאים חריגים

לבדיקת אמינות הדיווחים שנמסרו ע"י המועמד בהליך הגיוס

בדיקת פוליגרף במעבר תפקיד או הגדלת הרשאות לעובד קיים

לעובד קיים לצורך איתור ומניעת מעילות

לצורך גיבוש חוות דעת אודות המועמד

במהלך העסקת עובד כמנגנון לבדיקה תקופתית, להגדלת הרשאות או במעברי תפקידים

מהימנות שותפים עסקיים

תהליך בדיקות נאותות ( Due Diligence) מבוצע במגזר העסקי בעת רכישת עסק, ביצוע עסקאות עם חברה מסוימת ויצירת קשר עסקי כזה או אחר, בדיקת נאותות מבוצעת למצבה המשפטי, הפיננסי והעסקי של החברה ע"מ לשקף בצורה מהימנה לצד המתקשר את תמונת המצב.

מבדקי המהימנות, לרבות תחקירים, תשאולים, בדיקות רקע, בדיקות פוליגרף ומתן חוות דעת מבוצעות ע"י מומחי תשאול ותחקור בעלי ניסיון רב בתחום הסינון הביטחוני במגזר העסקי, התהליך מבוצע בפריסה ארצית וכן במשרדי הלקוחות, בדיסקרטיות, מקצועיות ורגישות מרבית כלפי המועמד.

ארגון אשר מטרתו להצליח מחויב לנהל את סיכוניו באופן היעיל ביותר באמצעות הליכי מהימנות לעובדיו ומועסקיו

יצירת קשר

או שלחו לנו דוא’’ל
סגירת תפריט