הונאות ואובדנים, כאלו הנגרמים ע"י גורמים מחוץ לארגון, מעילות עובדים וספקים הנגרמים ע"י גורמים בתוך הבית, כאלו שבידם הופקד אמונו של הארגון, וכן עבירות נהלים וטעויות הנגרמות ע"י עובדים הן בזדון והן בשל העדר שליטה מלאה בהנחיות המועברות מצד הדרג הניהולי, לכל אלו מכנה משותף אחד, מדויק כואב ובטוח- נזק!

נזק לרכוש החברה, נזק לתדמיתה ולמוניטין, חשיפתה לסיכוני רגולציה ועוד.

במציאות העסקית המורכבת מלאת הסיכונים התפעוליים,  מוכרחים אנו לפקח ולבקר באופן מקצועי אחר הנעשה בארגון, העדר בקרה הולמת תביא לאובדן, פחת והונאות בתהליכי העבודה, הן מצד לקוחות והן מצד עובדים, העדר בקרה מתאימה היא בבחינת הפקדת חוסנו הכלכלי של הארגון ואיתנותו ביד הגורל.

העדר תלונות/ חשד
העדר אובדן ונזק
העדר בקרה
נזק
ניסיון רב שנים במגזר העסקי מאפשר לדלתא לבצע התאמה אופטימלית של שירותיה לצורך העסקי  של הארגון במטרה לצמצם את סיכוני האובדן מחד אך לא לפגוע באפקטיביות תהליכי העבודה מאידך.

יצירת קשר

או שלחו לנו דוא’’ל
סגירת תפריט